ماه: اردیبهشت 1398

ثبت نام جدید سهام عدالت - آموزش ثبت نام سهام عدالت

آموزش ثبت نام سهام عدالت

اردیبهشت 15, 1398 آموزش / دانستنی ها بدون دیدگاه
سهام عدالت ؛ سهام  برخی از شرکت های دولتی است  که بخشی از سهام آنها به مردم کم درآمد جامعه اختصاص داده شده است. این روش با محوریت عدالت اقتصادی بین دهک های مختلف جامعه اجرایی شد. به همین جهت به این سهام، سهام عدالت گفته می شود. سهام عدالت [...] ادامه مطلب