کد آیسیک چیست؟ ( ISIC )

کد آیسیک چیست؟ ( ISIC )

تعریف کد آیسیک (ISIC)

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطه شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.

با کمک این سیستم جریان اطلاعات به ویژه جریان اطلاعات محصول و موجودی ها تسهیل شده و تمام واحد ها به ویژه در شرکت های بزرگ برداشت ثابت و یکسانی را از هر کد دارند که صحت اطلاعات برنامه ریزی را تأمین می کند.

شوری اجتماعی اقتصادی سازمان ملل به توصیه کمیسیون آمار با توجه به ضرورت مقایسه بین المللی آمارهای اقتصادی، در سال 1948 متن اولیه طبقه بندی استاندارد همه رشته فعالیت های اقتصادی را پذیرفت.

همچنین از تمام کشورها و شرکت ها خواست که به همین روش طبقه بندی اطلاعات خود را انجام دهند و کد ISIC را به عنوان طبقه بندی اصلی لحاظ کنند.

تقریباً می توان گفت تمام واحد های مختلف سازمان ملل از این طبقه بندی برای آمار خود استفاده کرده اند و بسیار در جهت آمارگیری و طبقه بندی و فهم کلی اقتصاد در سطح جهانی کارآمد بوده است.

با این وجود که متن اولیه آن در سال 1948 منتشر شده و در سازمان ملل نیز پذیرفته شد ولی در طول سالها دست خوش تغییرات و اصلاحیاتی نیز گشته است از جمله در سال های 1958 ، 1968 ، 1990 ، 2002 و همچنین در سال 2019 نیز قرار اصلاحاتی بر روی آن صورت گیرد.

سیستم ISIC یک طبقه بندی بر مبنای نوع فعالیت اقتصادی می باشد و نه کالاها و خدمات برعکس ایران کد که در مقاله ایران کد چیست و چه کاربردی دارد توضیح دادیم . فعالیت اصلی بنگاه های اقتصادی مدنظر است.

نحوه کد گذاری در سیستم طبقه بندی آیسیک ( ISIC ) :

دو رقم اول کد نشانگر صنعتی است که موسسه در آن فعالیت دارد، رقم سوم نشانگر گروه صنعتی و رقم چهارم نشانگر عنوان اختصاصی رسته است که فعالیت در حوزه آن انجام می شود. پس به طور کلی تمام فعالیت های اقتصادی در چهار رقم خلاصه شده و پوشش داده می شود.

باید توجه داشت کدآیسیک در روابط بین الملل صرفاً برای طبقه بندی فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته شده است، و شامل طبقه بندی کالاها  و خدمات نمی باشد.

به عنوان مثال :

بخش (01) : کشاورزی ، شکار و جنگلداری

رده (011) : کشاورزی و فعالیت های مرتبط

گروه (0112) : دامداری

طبقه (01121) : فعالتی های دامداری روزانه (تولید لبنیات)

اهمیت استفاده از ISIC ( کد آیسیک )

طبقه بندی در برگیرنده کلیه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در سطح بین المللی.

امکان مقایسه روند فعالیت ها در سطح ملی و بین المللی در صورت بکارگیری طبقه بندی ISIC

توصیه کمیسیون آمار سازمان ملل متحد به کلیه کشورهای عضو جهت استفاده از طبقه بندی ISIC

استفاده 98 کشور در قاره های مختلف جهان از طبقه بندی آیسیک

آموزش نحوه تکمیل کد آیسیک ( ISIC ) در پیش ثبت نام کداقتصادی :

یافتن کد آیسیک و تکمیل آن به مراتبط از ایران کد راحت تر است زیرا طبقه بندی در ایران کد بر حسب کالا و خدمات می باشد که اساساً به نظر این حقیر جایگاهش در این ثبت نام اشتباه است.

زیرا این ثبت نام برحسب نوع فعالیت است نه کالا و خدمات، همانطور که توضیح دادیم می تواند یک شرکت کالا و خدمات متنوع و زیادی داشته باشد.

بنابراین مجبوریم در ایران کد زیر دسته و حتی بعضاً دسته را در نظر نگیریم و کلاً آنها را فاکتور بگیریم و وقتی چنین کردیم.

اساساً به چه دردی میخورد این طبقه بندی وقتی ناقص می شود. اما کدآیسیک اساساً برای همین طراحی شده است، برای طبقه بندی نوع فعالیت بنابراین شما شغل خود را به راحتی می توانید در درون آن پیدا کنید.

کافیست که منبطق با توضیحاتی که در بالا توضیح داده ایم ابتدا از بخش شروع کرده که کل را تشکیل می دهد و پس از به همین ترتیب تا به طبقه برسید که در مثال بالا کاملا مشخص آنرا توضیح داده ایم.

لذا هر مودی حقیقی و حقوقی متناسب با نوع فعالیتش به راحتی می تواند در همان صفحه دارایی جتسجو کرده و فعالیت خود را پیدا کند.

در جستجو فعالیت اصلی بخش کدآیسیک شما می توانید رده و حتی گروه را جستجو کنید پس مثلاً اگر کار شما لبنیات فروشی است. کافیسیت دامداری را جستجو کرده تا براحتی طبقه مورد نظر فعالیت اصلی خود را بیابید.

بدون دیدگاه، دیدگاه خود را در زیر اضافه کنید!


افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *