آموزش ثبت نام الکترونیکی سند مالکیت (ماده 147_قانون ثبت املاک فاقد سند شش دانگ)

آموزش ثبت نام الکترونیکی سند مالکیت (ماده 147_قانون ثبت املاک فاقد سند شش دانگ)

ماده 147 قانون ثبت :

برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تاتاریخ 1/1/1370 بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی ونسق های زراعی وباغات اعم از شهری وغیر شهری واراضی خارج از محدوده شهر وحریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است.

واشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده وبه واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست.

که این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی وپس ازتأئید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سندمالکیت به اداره ثبتمحل اعلام مینماید واداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد کرد .

ماده 148 قانون ثبت :

درمورد آن دسته ازاراضی که در مالکیت دولت یا شهرداری ها باشد وساختمان که در آن احداث شده چنانچه متصرف فعلی احداث کننده؛

ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت وشهردارها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه به صاحبان اعیان بفروشند ودر صورتی که احداث کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت وشهرداریها عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادلانه روز به صاحبان اعیانی بفروشد .

وهیأت مذکور پس ازاحراز تصرف در اعیان توسط خریدار عرصه اقدام به صدور رأی واعلام آن به اداره ثبت مینماید واداره ثبت نیز برای آن ملک طبق مقررات سندمالکیت صادر مینماید.

چه املاکی شامل طرح صدور سند مالکیت می شوند:

املاکی که متقاضی می تواند به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی تقاضای صدورسند مالکیت نماید به شرح زیر می باشد :


اراضی کشاورزی، باغات و ساختمان هایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و به دلیل عدم دسترسی و یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.


املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی و یا فوت مالکین و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است .

املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی نشده است.

چه املاکی شامال طرح صدور سند مالکیت نمی باشند :

اراضی و املاکی که مشمول قانون مذکور نمی باشند عبارتست از :
اراضی ملی، موات و اراضی و املاک متعلق به دولت و موسسات دولتی.
اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت هستند.
املاک فاقد بنا اعم از اینکه محصور یا غیر محصور باشد.
اراضی و املاکی که مالک رسمی آن در قید حیات است و امکان دسترسی به وی جهت تنظیم سند رسمی وجود دارد.
اراضی و املاکی که مالک رسمی آن فوت نموده و متقاضی جهت انتقال رسمی ملک به ورثه دسترسی دارد وامکان انتقال رسمی آن از طریق دفتر اسناد رسمی وجود دارد

نکته بسیار مهم این است که نمی توانید سند مالکیت الکترونیکی برای زمین فاقد ساخت بگیرید. و اگر برای یک زمین اقدام کنید و هزینه پرداخت کنید؛ به هیچ وجه قابل استرداد نیست پس در هنگام ثبت نام دقت لازم را داشته باشید.

مراحل ثبت نام سند مالکیت شش دانگ :

1.تهیه نقشه ملک و تعیین یک نقطه از مختصات جغرافیایی آن

قبل از شروع ثبت نام شما باید نقشه ملک خود را تهیه کرده و تعیین مختصات ملکی را انجام دهید . مانند نمونه پایین که حتی خود شما هم می توانید آنرا انجام دهید و نیاز به  مهندس نیست

قبل از هر کاری اگر نمی توانید پرداخت اینترنتی انجام دهید ، ابتدا مبلغ 50 هزار تومان را به شماره حساب 2171328017009 بانک ملی واریز کنید و فیش مذکور را نزد خود نگاه دارید تا در مراحل بعدی آنرا بارگذاری کنید.

خیلی از مهندسین و یا دفاتر خدماتی بیان می کنند برای تعیین مختصات ملک نیاز به مهندس و مهر آن می باشد. در صورتی که برای ثبت نام به هیچ وجه نیاز نیست .

فقط در صورتی که خود شما بلد نباشید اینکار را انجام دهید می توانید به مهندس و یا کسی که اطلاعات جزئی در خصوص ساختمان و متراژ داشته باشد مراجعه کنید.

چگونه گواهی تعیین مختصات ملک را تهیه کنیم :

دانلود فایل گواهی تعیین مختصات ملک : دانلود

نقشه ساختمان خود را دارید ، مثلا ساختمان مربع شکل است و از هر چهار طرف محصور شده است . کافیست میزان طول محصور شده در هر طرف را بنویسید، در تصویر زیر از سمت شمال ساختمان به خانه آقای کریمی محصور شده است به طول دیوار 20 متر ، اگر شما اطلاعات فرد را ندارید

کافیست موقیت آنرا بنویسید ، مثلا بنویسید از شمال به طول 20 متر . به همین صورت تمام بخش های ساختمان که محصور شده است را می نویسیم در جدول و در شکل هم آنرا نمایش می دهیم .

کافیست نقشه خود را با خط کش به طور کلی به کشید . شکل ساختمان ها را به طور کلی خیلی ساده می شود با خط کش ترسیم کرد.

چگونه طول و عرض جغرافیایی ملک را بدست آوریم :

کافیست از یک برنامه تعیین مختصات در گوشی خود استفاده کنید . تعداد این برنامه ها در گوشی های اندروید و اپل بسیار زیاد است کافیست جستجو کنید و یکی از آنها را نصب کنید .

در یکی از نقاط خانه خود قرار بگیرید مهم نیست ، تعیین مختصات یکی از نقاط مهم است ، حال هر بخش باشد.

ما از برنامه ای که در اکثر گوشی های اندروید می باشد استفاده می کنیم . گوگل مپ ، این برنامه کاربردی که برای نقشه و مسیردهی تعبیه شده است . کافیست وارد برنامه شده ( نیاز به اینترنت دارد) رو موقعیت خود کلیک کنید و در بالای برنامه طول و عرض جغرافیایی را به شما نمایش خواهد داد .

طول در مختصات ایران با 5 شروع می شود و عرض با 3 . به همین راحتی می توانید گواهی تعیین مختصات ملک خود را تکمیل کرده و سپس زیر آنرا امضا کنید .دو نسخه از آن کپی کنید یکی را باید در سایت بارگذاری کنید و یکی دیگه را نزد خود نگه دارید.

2.تکمیل اطلاعات در سایت صدور سند مالکیت :

در این قسمت شما باید وارد سامانه صدور سند مالکیت شوید و روی درخواست پذیرش جدید کلیک کنید، با اسکرول پنجره باز شده را به پایین ببرید تا بنتوانید تیک حائز شرایط درج شده می باشم را بزنید و سپس تایید کنید.

در صفحه باز شده کافیست اطلاعات هویتی صاحب ملک را وارد کنید. چند نکته مهم را در این خصوص توضیح می دهیم که راحت تر بتوانید ثبت نام کنید .

اگر ملی شش دانگ آن به اسم یک شخص است و یا اینکه مالکیت مشاعی است و دارای دفترچه مشاع می باشید می توانید برای خود ثبت نام بزنید و نیاز به ثبت نام دیگر شرکایی ملک مشاع نمی باشد. مثال اگر خانه ای دارید که سه دانگ آن مربوط به شما است

و سه دانگ دیگه آن مربوط به همسرتان باید دو تا ثبت نام انجام دهید . و شما در بخش متن و میزان سهم باید سه دانگ را بزنید ولی تعیین مختصات ملک و فایل نقشه باید به طور کامل باشد نه اینکه نصف شود متراژ نقشه.

اگر یک خانه چند واحدی دارید و یا اینکه یک آپارتمان دارید. و می خواهید بعداً آنرا به تعداد هر خانه یک سند تهیه کنید، باید ابتدا شش دانگ را به اسم یک شخص بگیرید و سپس در وب سایت نظام مهندسی بخش تفکیک آپارتمان رفته و برای هر واحد یک سند شش دانگ تهیه کنید.

نکته مهم دیگه این است که شما می توانید همان اول در متن قرارداد برای هر واحد قراردادی بنویسید و یا واگذار کنید ، بدین صورت هر شخص به تنهایی می تواند در سامانه صدور سند مالکیت ثبت نام کند .

بنابراین روش ثبت نام در این سامانه این است که در متن قرارداد نام شما و میزان سهم شما درج شده باشد در غیراینصورت نمی توانید در این سامانه ثبت نام کنید . نکته بسیار مهم دیگر این است که اگر شما یک آپارتمان بیست واحدی داشته باشید

نمی توانید برای هر کدام از آنها سند مالکیت درخواست دهید در همان ابتدا ، باید اول یک درخواست برای کل آپارتمان داده شود و سپس وقتی سند مالکیت صادر شد می توانید در قسمت تفکیک آپارتمان که پیش تر توضیح دادیم ، درخواست سند برای هر واحد کنید.

تکمیل مشخصات ملک :

در تکمیل مشخصات ملک چند نکته وجود دارد که برای ثبت نام شاید نیاز بدان داشته باشید، اول اینکه متن و میزان سهم باید دقیقاً مطابق میزان سهم شما در قرارداد خرید ملکتان باشد اگر سه دانگ به اسم شما درج شده است ،

شما نیز باید در این قسمت بنوبسید سه دانگ از شش دانگ . طول و عرض جغرافیایی هم که همان است که شما در تعیین مختصات ملک بدست آوردید و توضیح آن در بالا بیان شده است . نوع ملک نیز متناسب با ملک شما تعیین می شود اگر یک زمین کشاورزی است ،

زمین مزروعی انتخاب شود و اگر باغ است باغ و اگر ساختمان است ، ساختمان ، بازهم تاکید می کنیم برای زمین غیر مزروعی خواه محصور باشید یا نه نمی توانید درخواست صدور سند مالکیت دهید. واحد ثبتی هم متناسب با موقعیت مکان شما تعیین می شود . مثال اگر یک ملکی در خیابان برازنده اصفهان واقع شده باشد، یعنی آن ملک در شمال شهر اصفهان است .

که خوب هر شخصی مکان و موقعیت جغرافیایی ملک خود را مسلماً می داند که در کدام سمت شهر واقع شده است . ما بقیه اطلاعات مانند بخش ثبتی و … ضروری نمی باشد اگر در قرارداد بدان اشاره شده است و اطلاع دارید از آن وارد کنید .

در هر صورت ضروری نمی باشد. به طور کلی فقط بخش هایی که ستاره قرمز رنگ مشخص شده است ؛ وارد کردن آن ضروری می باشد.

موضوع مورد درخواست :

در این بخش ، موضوع درخواست شما متناسب با اینکه ملک شما دارای حیاط می باشد یا خیر تعیین می شود، یعنی آیا کل مساخت ملک ساخت شده است که می شود اعیان ، اگر نه هیچ ملکی در آن ساخته نشده است

مانند زمین های مزروعی می شود عرصه و اگر هر دو را دارید می شود عرصه و اعیان ، مستند مالکیت شما نیز متناسب با قرارداد خرید شما است اگر یک خرید عادی است که دارای قرارداد می باشد می شود خریدار عادی و اگر نه به صورت مشاعی و دفترچه ای می باشد ، می شود مالکیت مشاعی.

دفت فرمایید اگر خریدار عادی بزنید کافیست فقط قرارداد خرید خود را در سامانه در مرحله بعدی وارد کنید ولی اگر شماع بزنید که همان دفترچه ای می باشد باید صفحات دفترچه را نیز بارگذاری کنید که در قسمت بعدی توضیح خواهیم داد.

در قسمت مالک عرصه ( اگر اعیان زده باشید مالک اعیان و اگر هر دو را زده باشید باهم می آید) باید نام و نام خانوادگی مالک وارد شود که همان نام درخواست کننده می شود.

مشخصات دفترخانه ثبت کننده :

در این بخش شما یک دفترخانه باید انتخاب کنید اگر دفترخانه خاصی را می شناسید کافیست در قسمت شماره دفترخانه وارد کنید و اگر نمی شناسید در گوگل جستجو کرده و دفترخانه های نزدیک ملک خود را پیدا کنید.

و شماره دفترخانه را وارد کنید . در ابتدا حتما محل دفترخانه را انتخاب کنید که در کدام شهر واقع شده است، نام دفتر خانه متناسب با شماره ای که میزنید می آید . اگر اطلاعاتی نیامد یعنی اینکه شماره دفترخانه ای که وارد کردید اشتباه می باشد.

 

در انتها کد امنیتی مطابق تصویر وارد کرده و ثبت و ادامه را بزنید . مرحله بعدی انتخاب نماینده قانونی می باشد . اگر ملک مرتبط با شرکت حقوقی می باشد و در مالکیت شرکت حقوقی می باشد باید یک نماینده قانونی انتخاب کنند و اگر هم که شخص حقیقی است نیاز به پرکردن این بخش نیست و از آن عبور کنید.

مرحله بعدی مدارک مورد نیاز است در این مرحله شما باید تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه خود را در یک صفحه اسکن کنید و بارگذاری کنید. اگر دستگاه اسکن ندارید آن دو را روی یک کاغذ A4 قرار دهید و عکس باکیفیت بگیرید و در سایت بارگذاری کنید.

دقت کنید حجم آن نباید زیاد باشد. برگه تعیین مختصات که تهیه کرده بودید را نیز باید بارگذاری کنید . همچنین قرارداد خود را نیز باید بارگذاری کنید. اگر دفترچه ای باشد ، صفحات را نمایش داده و شما باید صفحاتی که از شما خواسته را بارگذاری کنید. پس از بارگذاری اطلاعات وارد مرحله بعدی شوید.

مرحله بعدی مرحله پرداخت می باشد . در این مرحله شما دو روش پرداختی دارید؛ یک این است که شماره مبلغ 50.000 تومان را به حساب 2171328017009 بانک ملی که در سایت رسمی هم بدان اشاره شده است.

واریز کرده و اطلاعات فیش را در این قسمت وارد کنید . روش دوم این است که شما به صورت اینترنتی مبلغ را واریز کنید ، فقط دقت داشته باشید که اگر به صورت اینترنتی واریز کردید.

حتماً باید از صفحه ای که اطلاعات پرداخت را به شما نمایش می دهد پرینت تهیه فرمایید. ( دو نسخه تهیه فرمایید یک نسخه برای ارسال پستی و یک نسخه نزد خود نگه دارید).

پس از تکمیل مراحل وارد مرحله بعدی شوید اطلاعات خود را بررسی کرده در صورت صحیح بودن تایید و گزینه چاپ را بزنید. از این صفحه هم دو نسخه پرینت داشته باشید ( به طور کلی از همه مراحلی که عرض کردیم دو نسخه پرینت تهیه فرمایید که یک نسخه در نزد خودتان باشد).

در مرحله آخر شما باید مدارک ذیل را به اداره ثبتی که در سایت درج کرده اید ارسال کنید توسط پست پیشتاز . مثال اگر ملکی در خیابان برازنده اصفهان باشد می شود شمال شهر اصفهان . پس اداره ثبت آن شمال شهر اصفهان است و شما باید برای اداره ثبت شمال شهر اصفهان ارسال کنید .

شهرهای کوچک که کلاً یک اداره ثبت دارند که خوب خیلی راحت تر است و شما برای همان اداره ارسال کنید نیاز به دانستن آدرس نیست کافیست اسم اداره پستی را بنویسید و خود پست آنرا بدستشان ارسال خواهد کرد.

مدارک مورد نیاز جهت ارسال به واحد پستی :

کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه و تصویر کارت ملی متقاضی حقیقی و یا نماینده حقوقی برای اشخاص حقوقی

کپی برابر اصل مدرک دال بر نمایندگی وی ( در صورت وجود نماینده که مربوط که شرکت می باشد نه اشخاص حقیقی)

کپی برابر اصل اساسنامه ( برای شخص حقوقی )

کپی برابر اصل مبایعه نامه ( در صورتی که نوع فعالیت خریداری ، عادی شود) همان قرارداد خرید.

کپی برابر اصل سند مالکیت مشاعی ( اگر مشاعی باشد یا همان دفترچه ای )

کپی برابر اصل صفحه دوم و سوم مالکیت ( اطلاعات ملک و مالک )

کپی برابر اصل صفحه چهارم سند مالکیت ( حدود ملک )

کپی برابر اصل آخرین صفحه نقل و انتقالات ( در صورت وجود انتقالات )

نسخه چاپی تقاضانامه ( همان برگه که در صفحه آخر تایید کردید و پرینت نمودید.

اصل فیش بانکی پرداخت هزینه تقاضانامه ، یا پرینت تایید پرداخت اینترنتی

فرم تکمیل شده گواهی تعیین مختصات ملک که توضیح دادیم .

پس از ارسال اطلاعات فوق به واحد ثبتی مربوطه کد ارسال مرسوله در اختیار شما قرار می گیرد که کافیست ، دوباره وارد سامانه شدید و این بار به جای درخواست جدید ، تکمیل درخواست را بزنید.

و با شماره ورود و شماره ملی وارد سایت شده و در بخش مرسوله پستی شماره 20 رقمی مرسوله پستی به همراه تاریخ تحویل را وارد کنید .

در این بخش پس از تایید شماره پرونده برای شما صادر شده و از صفحه پایانی پرینت تهیه فرمایید. ثبت نام شما تکمیل شده است و باید منتظر ادامه مراحل از سمت اداره ثبت باشید که به شما پیام خواهد داد .

هر گونه سوال و مشکلی در خصوص ثبت نام صدور سند مالکیت داشتید را با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

30 دیدگاه

 1. با سلام
  بابت زمینی که بنده دارم، “به متراژ 1079 متر” قبلا مزروعی بوده ولی در حال حاضر هیچگونه کشاورزی در آن انجام نمیشود. (همانند زمینهای بایر یا زمینهای ذخیره مسکونی که در شعاع 50 متری آن منازل مسکونی ساخته شده است) درخواست صدور سند مالکیت دارم.
  آیا میتوانم در سامانه به عنوان زمین مزروعی ثبت درخواست کنم؟
  در غیر اینصورت لطفا راهنمایی کنید.
  با تشکر

 2. با سلام
  بابت زمینی که بنده دارم، “به متراژ 1079 متر” قبلا مزروعی بوده ولی در حال حاضر هیچگونه کشاورزی در آن انجام نمیشود. (همانند زمینهای بایر یا زمینهای ذخیره مسکونی که در شعاع 50 متری آن منازل مسکونی ساخته شده است) درخواست صدور سند مالکیت دارم.
  آیا میتوانم در سامانه به عنوان زمین مزروعی ثبت درخواست کنم؟
  در غیر اینصورت لطفا راهنمایی کنید.
  با تشکر

  • زمین های زراعی و کشاورزی و باغات شامل این طرح می باشند. شما می توانید در سامانه بگویید که زمین شما کشاورزی هست. و مورد قبول واقع خواهد شد. بازهم برای اطمینان با ثبت اسناد محل سکونتان تماس بگیرید قطعاً راهنمایی می کنند و از این بابت اطمنیان حاصل فرمایید.

 3. با سلام
  یک منزل مسکونی قدیمی به صورت قولنامه ای (داری کد رهگیری بنگاه) خریده ام میخواهم از سامانه تعیین تکلیف اراضی درخواست سند بدهم؛ فروشنده از مالک رسمی که در حال حاضر هم در قید حیات نییت فقط قولنامه عادی (دست نویس) دارد و اصل یا حتی فتوکپی سند رسمی را ندارد؛ آیا درخواست سند مورد بررسی قرار میگیرد؟

  • سند هم به صورت قولنامه و هم به صورت مشاع که دفترچه ای است امکان ثبت و درخواست وجود دارد . شما با همان قولنامه خرید می توانید درخواست سند بدهید و مشکلی ندارد.

 4. سلام زمینی دارم باکاربری مسکونی به مساحت 117محصور که ده درصدآن یک اطاق به مساحت12 ساخت داردسندتعلق می گیرد

  • بله سند تعلق می گیرد در زمان ثبت نام حتما گزینه عرصه و اعیان را انتخاب کنید .

 5. سلام خسته نباشید
  من یک ملک 327 متری دارم که 120 متر آن ثبت نشده لطفاً راهنمایی ام کنین چه جوری باید ثبتش کنم

  • یعنی برای 207 متر قبلاً ثبت سند انجام داده اید و سند دریافت کرده اید؟ بعدآ آن بخش را خریداری کرده اید یا از اول موجود بوده و درخواست ندادید برای آن ؟

 6. با عرض سلام
  ملکی واقع در تهران میباشد
  دارای قولنامه
  که حدودا ۲۰ سال پیش خریداری شده و بنا به دلائلی صاحب سند سند برای ما نزده
  وهیچ اطلاعاتی از این شخص در دسترس نیست
  ضمن اینکه پدر خانواده فوت شده و نیاز به سند میباشد
  جهت فروش و تقسیم ارث
  لطفا راهنمایی بفرمایید

  • با سلام.

   بهترین روش این است که شما در همین سایت با قولنامه ای که در دست دارید درخواست سند کنید و در هیئت بررسی اگر به مشکلی بخورید آنجا صاحب سند را دعوت میکنند جهت انتقال . یا اینکه می توانید به همراه قولنامه به اداره ثبت املاک محل ملک خود مراجعه کرده و درخواست دهید که اگر سندی مربوط به ملک درج شده اطلاعاتش را به شما ارائه دهند تا شما بتوانید انتقال سند کنید. نهایت اگر هیچ کدام جوابگو نبود می توانید از مراجع قضایی پیگیری قانونی کنید و در دادگاه اظهارنامه ای را ثبت کرده تا صاحب سند استعلام شود و به دادگاه اظهار شده و بتوانید انتقال سند را انجام دهید.

 7. با سلام و خسته نباشید
  عیدتان مبارک
  ببخشید ملکی داریم که از طریق ماده 147 اقدام کردیم برای سند و تمام مراحل و اخرین مرحلش اداره راه و شهر سازی بود که به ثبت تحویل دادیم و گفتن پیامک میاد که بیاید برای صدور سند.می خوام بدونم که کار دیگه ای هم داره یا نه دیگه سند صادر میشه؟چقدر طول می کشه؟

  • متاسفانه اقدامات اداره ثبت کمی نامشخص و معلوم نیست که بازهم مراحلی پیش پای شما بگذارند یا خیر در هر صورت بنابر تجربه کمتر از یک ماه باید پیامکش بیاد. دوم اینه در این اوضاع فکر کنم رفت تا بعد از خرداد ماه 99

 8. سلام.
  ما مدارکمون رو از طریق پست به واحد ثبتی ارسال کردیم. معمولا پند روز طول میکشه که پیامک برامون بیاد. شما لطفا حالت عادی رو بفرمایید.

  • بین یک هفته تا ده روز البته بستگی به واحد ثبتی شما هم دارد که کار را سریع تر پیش بگیرند. نمونه هایی بوده که اساساً پرونده را گم کردند و اساساً هیچ پیامی هم نیومده لذا در حالت عادی حداقل یک هفته بعد پیامک دریافت میشود و مراحل انجام به شما از طریق سایت ابلاغ میگردد.

 9. سلام زمینی داریم که شروع به ساخت کرده ایم ، متراژ 202 متر به صورت مشاع به همراه شریکم از مالک قبلی خریداری نموده ایم و دارای سند قطعی غیرمنقول است. و همین طور 40 متر دیگر شارع متروکه از شهرداری خریداری نموده ایم.
  لطفا راهنمایی بفرمایید برای اخذ سند کامل برای 242 متر به چه ترتیبی باید اقدام کنیم. ممنون

  • باید در قسمت انتخاب نوع سند . سند مشاع را انتخاب کنید و اینکه به اندازه میزان سهم هر کدام جداگانه اقدام به ثبت سند کنید. در خصوص 40 متر جداگانه که قولنامه جداگانه ای دارد باید با اداره ثبت محل خودتان که در اینترنت راحت شمارش پیدا میشود، تماس بگیرید و از اینکه می توانید هر دو را یک جا ثبت کنید اطمنیان حاصل نمایید. فقط توجه داشته باشید هر شریک به میزان سهم که در آموزش توضیح داده ایم باید اقدام به ثبت سند کند.

 10. با سلام زمینی به صورت قولنامه ای خریداری کردم (مالک فوت شده ورثه تقسیم نامه دارند)(از ورثه که تقسیم نامه داشته اند و این قطعه از زمین از یک ورثه بوده ) به مساحت 175 متر که کاربری مسکونی دارد برای گرفتن سند مدارک قولنامه خودم را فقط ارائه دهم ؟ بنده زمین را با واسطه از 3 دست خریدم یعنی ورثه به یک نفر فروخته و بنده نفر سوم هستم .

 11. سلام ملکی دارای سند مادر هست که مالک قبلی ان را سه قسمت کرده وبه صورت وکالتی فروخته حالا با فرض فوت ان شخص، آیا میشود از طریق ماده ۱۴۷ اقدام کردد ستد گرفت تشکر که کامل منو راهنمایی میکنید اگر شماره ایی هست که بتوانم مستقیما باشما صحبت کنم و مشورت بگیرم ممنون میشم به ایمیل بنده بفرستید ممنونم .

 12. سلام تشکر بابت راهنمایی ساده وروان شما
  بنده باغ مسکونی خرید کردم بهمراه شخص دیگری که هر کدام یک سند تکبرگ ۳دانگ مشاع بنام خود داریم ! الان بنده میخواهم سند ششدانگ بگیرم ! با کسی مشورت کردم میگویند کم هزینه ترین وسریعترین راه استفاده ازماده ۱۴۷ میباشد ! ایا موجه وبدون دغدغه است ؟ یا اینکه راه افراز وتفکیک را دنبال کنیم! فعلا هزینه های احتمالی تفکیک و افراز که شهرداری طلب میکند را ندارم وبایستی زودتر دیوار جانبی را بکشم! تا محفوظ باشم!پیشنهاد شما چیست؟ مجددا سپاسگزارم

  • فقط از طریق تفکیک می تونید برید چون ماده 147 باز سه دانگ اعمال می شود نه بیشتر .

 13. سلام آقای محمدی خداقوت
  ملکی داریم وراثتی که ما سهم خودمونو اقدام کردیم برای ماده 147 و همه مراحلش میگن تمام شده الان داخل ثبت هست و می گن تا ده روز دیگه ابلاغ می کنیم بهتون / آیا سند شش دانگ تک برگ میدن بهمون ؟ داخل خود ثبت محل صادر میشه یا از اداره تهران میاد؟ ممنون میشم اگه جواب بدید ؟

  • اگر در وراثت تماس زمین به شما ارث رسیده باشه سند شش دانگ می آید. در غیر اینصورت سند به میزان سهمتان مثلا یک دانگ می آید. الکترونیکی است و همون ثبت کاراشو براتون انجام میدن . در هر صورت به میزان سهمی که در ثبت نام زده باشید در برگه تک برگ نوشته می شود

 14. سلام دوست عزیز
  لطفا پیام ما رو هم جواب بدید دوتا بالا تر
  مرادی
  ممنونم

  • در حد اطلاعم جواب دادم امیدوارم مفید فایده باشه براتون

 15. دوست عزیز مرادی ام
  با سلام زمینی به صورت قولنامه ای خریداری کردم (مالک فوت شده ورثه تقسیم نامه دارند)(از ورثه که تقسیم نامه داشته اند و این قطعه از زمین از یک ورثه بوده ) به مساحت 175 متر که کاربری مسکونی دارد برای گرفتن سند مدارک قولنامه خودم را فقط ارائه دهم ؟ بنده زمین را با واسطه از 3 دست خریدم یعنی ورثه به یک نفر فروخته و بنده نفر سوم هستم .

  اینو اگه میشه جواب بدید

 16. سلام آقای محمدی
  الان پرونده ما برای صدور سند داخل اداره ثبت همه مراحلش تکمیل شده گفتن برید باید پرونده بره داخل هیئت جلسه ، این جلسه مخصوص ماده 147 هستش اونجا نتیجه گیری میشه که سند صادر بشه. به نظر شما درست گفتن اصلا همچین چیزی هستش؟
  لطفا راهنمایی کنید؟
  با تشکر

  • بله برای هر پرونده ای جلسه برگزار می شود و نسبت به پرونده ها رای صادر شده و تصمیم گیری صورت می گیرد . شما می توانید از طریق از همون سایت ثبت نامی و با کدرهگیری خود جزئیات جلسات را مطلع شوید.

 17. سلام ما از خانه مان دو سند چهاردانگ رسمی و دو دانگ داریم که به اسم پدرشوهرم است و خانه ما تقریبا دو دانگ از این شش دانگ را شامل میشود و پدرشوهرم زنده است. ما برای اینکه بتونیم سند شش دانگ برای خودمون بگیریم باید چیکار کنیم؟

 18. زمینی به مساحت 500متر رو با کد رهگیری و یک فقره مباعنامه عادی خریداری نمودم زمین قبلاً زراعی بوده ولی تمامی صاحبان ملکهای مزروعی منطقه اقدام به تقسیم و فروش زمینهای خود نمودند حالا بنده با این مدارک میتونم برای گرفتن سند اقدام کنم ممنون از شما


افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *