کد آیسیک چیست؟ ( ISIC )

کد آیسیک چیست؟ ( ISIC )

تعریف کد آیسیک (ISIC)

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطه شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.

با کمک این سیستم جریان اطلاعات به ویژه جریان اطلاعات محصول و موجودی ها تسهیل شده و تمام واحد ها به ویژه در شرکت های بزرگ برداشت ثابت و یکسانی را از هر کد دارند که صحت اطلاعات برنامه ریزی را تأمین می کند.

شوری اجتماعی اقتصادی سازمان ملل به توصیه کمیسیون آمار با توجه به ضرورت مقایسه بین المللی آمارهای اقتصادی، در سال 1948 متن اولیه طبقه بندی استاندارد همه رشته فعالیت های اقتصادی را پذیرفت.

همچنین از تمام کشورها و شرکت ها خواست که به همین روش طبقه بندی اطلاعات خود را انجام دهند و کد ISIC را به عنوان طبقه بندی اصلی لحاظ کنند.

تقریباً می توان گفت تمام واحد های مختلف سازمان ملل از این طبقه بندی برای آمار خود استفاده کرده اند و بسیار در جهت آمارگیری و طبقه بندی و فهم کلی اقتصاد در سطح جهانی کارآمد بوده است.

با این وجود که متن اولیه آن در سال 1948 منتشر شده و در سازمان ملل نیز پذیرفته شد ولی در طول سالها دست خوش تغییرات و اصلاحیاتی نیز گشته است از جمله در سال های 1958 ، 1968 ، 1990 ، 2002 و همچنین در سال 2019 نیز قرار اصلاحاتی بر روی آن صورت گیرد.

سیستم ISIC یک طبقه بندی بر مبنای نوع فعالیت اقتصادی می باشد و نه کالاها و خدمات برعکس ایران کد که در مقاله ایران کد چیست و چه کاربردی دارد توضیح دادیم . فعالیت اصلی بنگاه های اقتصادی مدنظر است.

نحوه کد گذاری در سیستم طبقه بندی آیسیک ( ISIC ) :

دو رقم اول کد نشانگر صنعتی است که موسسه در آن فعالیت دارد، رقم سوم نشانگر گروه صنعتی و رقم چهارم نشانگر عنوان اختصاصی رسته است که فعالیت در حوزه آن انجام می شود. پس به طور کلی تمام فعالیت های اقتصادی در چهار رقم خلاصه شده و پوشش داده می شود.

باید توجه داشت کدآیسیک در روابط بین الملل صرفاً برای طبقه بندی فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته شده است، و شامل طبقه بندی کالاها  و خدمات نمی باشد.

به عنوان مثال :

بخش (01) : کشاورزی ، شکار و جنگلداری

رده (011) : کشاورزی و فعالیت های مرتبط

گروه (0112) : دامداری

طبقه (01121) : فعالتی های دامداری روزانه (تولید لبنیات)

اهمیت استفاده از ISIC ( کد آیسیک )

طبقه بندی در برگیرنده کلیه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در سطح بین المللی.

امکان مقایسه روند فعالیت ها در سطح ملی و بین المللی در صورت بکارگیری طبقه بندی ISIC

توصیه کمیسیون آمار سازمان ملل متحد به کلیه کشورهای عضو جهت استفاده از طبقه بندی ISIC

استفاده 98 کشور در قاره های مختلف جهان از طبقه بندی آیسیک

آموزش نحوه تکمیل کد آیسیک ( ISIC ) در پیش ثبت نام کداقتصادی :

یافتن کد آیسیک و تکمیل آن به مراتبط از ایران کد راحت تر است زیرا طبقه بندی در ایران کد بر حسب کالا و خدمات می باشد که اساساً به نظر این حقیر جایگاهش در این ثبت نام اشتباه است.

زیرا این ثبت نام برحسب نوع فعالیت است نه کالا و خدمات، همانطور که توضیح دادیم می تواند یک شرکت کالا و خدمات متنوع و زیادی داشته باشد.

بنابراین مجبوریم در ایران کد زیر دسته و حتی بعضاً دسته را در نظر نگیریم و کلاً آنها را فاکتور بگیریم و وقتی چنین کردیم.

اساساً به چه دردی میخورد این طبقه بندی وقتی ناقص می شود. اما کدآیسیک اساساً برای همین طراحی شده است، برای طبقه بندی نوع فعالیت بنابراین شما شغل خود را به راحتی می توانید در درون آن پیدا کنید.

کافیست که منبطق با توضیحاتی که در بالا توضیح داده ایم ابتدا از بخش شروع کرده که کل را تشکیل می دهد و پس از به همین ترتیب تا به طبقه برسید که در مثال بالا کاملا مشخص آنرا توضیح داده ایم.

لذا هر مودی حقیقی و حقوقی متناسب با نوع فعالیتش به راحتی می تواند در همان صفحه دارایی جتسجو کرده و فعالیت خود را پیدا کند.

در جستجو فعالیت اصلی بخش کدآیسیک شما می توانید رده و حتی گروه را جستجو کنید پس مثلاً اگر کار شما لبنیات فروشی است. کافیسیت دامداری را جستجو کرده تا براحتی طبقه مورد نظر فعالیت اصلی خود را بیابید.

ایران کد چیست و چه کاربردی دارد؟

ایران کد چیست و چه کاربردی دارد؟

تعریف ایران کد :

ایران کد، نظام ملی طبقه بندی و شماره گذاری کالا و خدمات در ایران است و بخشی از برنامه بزرگ مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران می باشد.

این نظام کدگذاری به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان خدمات این امکان را می دهد تا محصولات و یا خدمات خود را طبقه و کدگذاری کنند. این کد گذاری یک نظام کدگذراری استاندارد در محدوده جغرافیایی ایران می باشد و در ایران کاربرد دارد.

تاریخچه ایران کد :

ایران کد در اصل نمونه ای از بخش لجستیک و طبقه بندی اقلام و اعدوات نظامی سپاه پاسداران است که تمام اقلام و اعدوات خود را به صورت منظم و استاندارد طبقه بندی کرده است.

این تجربه که بیش از 10 سال زحمت و تلاش را به دنبال خود دارد بدست آمده است. ایران کد از سال 1385 برای طبقه بندی تمام اقلام و خدمات در تمام کشور ایجاد شده است .

ایران کد نظامی تجربی و مبتنی بر اصول علمی طبقه بندی و توصیف کالاها با هدف اصلی شاناسایی کالاها و خدمات در کشور در راستای پاسخگویی به نیازهای اساسی ملی در زمینه سازماندهی خدمات و تولیدات کشور است.

اهداف شکل گیری ایران کد :

ایجاد زبان مشترک و ساده کردن، سرع دادن و ایجاد اطمینان در تبادل اطلاعات و دسترسی به آن

فراهم آوردن آمار و اطلاعاتی که پیش نیاز فعالیتهای تصمیم گیری، برنامه ریزی و سیاست گذاری است.

ایجاد سیستم های اطلاع رسانی هماهنگ در سطح ملی مانند شبکه اطلاع رسانی بازرگان کشور

جلوگیری از دوباره کاری در طراحی سیستم های طبقه بندی و اطلاعاتی از مرحله صفر، برای سازمانها  موسساتی که در آینده تشکیل می شوند.

انتقال سریع و دقیق اطلاعات مربوط به مراکز تهیه، تولید، فروش و بازار کالاها

جلوگیری از اتلاف منابع ملی و انسانی که در اثر اشتغال در کارهای یکسان و موزی به وجود می آید.

ساختار ملی طبقه بندی کالا یا همان ایران کد :

ساختار طبقه بندی چارچوبی برای بیان روابط بین گروه های مختلف بر مبنای معیار طبقه بندی آنها؛ ساختار طبقه بندی از تعدادی سزوح مرتبط به هم تشکیل شده است که در هر سطح گروه هایی از کالاها تقسیم بندی شده اند، بنابراین از این طریق می توان دسته کالا  و منطق دسته بندی آنها را شناسایی نمود.

در این سیستم دسته های کلان اقلام و زیر مجموعه های مربوط، در قالب تقسیمات متوالی کلاس، سرگروه، گروه، زیرگروه، دسته و زیر دسته اقلام قرار میگیرند مانند تصویر زیر.

نحوه تکمیل ایران کد در پیش ثبت نام کداقتصادی :

نکته مهم در تکمیل ایران کد در پیش ثبت نام کداقتصادی این است که بالاخره خیلی از شغل ها محصولات زیادی برای فروش دارند که شاید ساختار آن با دیگر محصولاتشان متفاوت باشد؛ مانند ابزارآلات  فروشی و اینکه خدماتی داشته باشند که دامنه کاری آن خدمات زیاد باشد.

بنابراین نیاز نیست که همه خدمات خود را وارد کنید کافیست یکی از خدمات یا محصولی که می فروشید را وارد کنید.

هنوز ایران کد آنطور که باید از اهمیت اصلی که مدنظر سازمان طبقه بندی محصولات بوده است برخوردار نشده است شاید در سال 1398 و سالهای بعد اتفاقی رخ دهد.

چگونه ایران کد فعالیت خود را برای ثبت نام کداقتصادی پیدا کنیم؟

دو روش برای تکمیل اطلاعات وجود دارد؛ روش اول این است که در همان سایت دارایی و در بخش پیش ثبت نام، شما بخشی از خدمات یا محصول خود را جستجو کنید و در فیلد باز شده نزدیک ترین و یا همان خدمت و حرفه فروش محصول را انتخاب کنید.

روش دوم این است که به سایت ایران کد مراجعه کرده، اگر شغل شما خدمات می باشد در صفحه ایران کد خدمات را انتخاب کنید،و اگر شغل شما تولید و یا فروش محصول می باشد بخش کالا را انتخاب کنید.

سپس کلیدواژه اصلی مربوط به خدمات خود را در قسمت جستجو قرار دهید و نتایجی که برای شما نمایش می دهد.

نتیجه ای نزدیک تر به حرفه شما است را انتخاب کرده و برحسب توضیحاتی که در قسمت بالا یعنی همان طبقه بندی خدمات گفته شده است در صفحه دارایی خدمت خود را انتخاب کنید.

برای مثال اگر شغل شما تاسیسات ساختمان باشد. کافیست در سایت ایران کد بخش خدمات را انتخاب کرده در وب سایت طبقه بندی خدمات در جستجو خدمات را جستجو کنید و سپس اطلاعات نیز به فعالیت خود را مبتنی بر طبقه بندی انتخاب کنید، خدمات تاسیسات مربوط به ساختمان می باشد.

پس کلاس اصلی می شود خدمات ساختمان و عمران و نگهداری ، سپس سرگروه که نزدیک تر است را انتخاب می کنیم که می شود خدمات کسب و کار تخصصی ، سپس گروه که می شود خدمات کسب و کار تخصصی ساختمان و در انتها خدمات نصب تاسیسات؛

بدین صورت ما توانستیم ایران کد شغل تاسیسات ساختمان را پیدا کنیم و به همین شکل به راحتی از کلاس تا زیرگروه را می توانیم در سایت دارایی انتخاب کنیم . به نظر بنده این بهترین روش برای پیدا کردن ایران کد شما می باشد.